Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 17, 2020

Hur kan matematikundervisningen bli mer tillgänglig för elever med dyskalkyli och matematiksvårigheter? Hur kan skolor arbeta för att fler ska kunna ta till sig matematikämnet?

I studion finns mydnighetens rådgivare Heléne Slivka och Jessica Magnusson för att prata om vikten av tidigt stöd och av att...


Feb 7, 2020

Det är vanligt att man missar läs- och skrivsvårigheter hos elever med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter - vilka konsekvenser får det? Hur upptäcker man och hur ger man rätt stöd?

Medverkande: Jakob Åsberg, docent vid Göteborgs universitet, Gillbergs centrum och Ylva Schön, rådgivare på...