Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 29, 2022

Det andra samtalet om Kollegialt lärande i förskolan. Tre rektorer som är verksamma inom förskolan i södra Sverige ger sina reflektioner över sin viktiga roll för att det långsiktiga kollegiala lärandet ska kunna bli verklighet. Deltar gör Ann-Charlotte Jonsson, Malin Mauritzson och Anna Wallin. Samtalsledare...


Dec 21, 2022

Det första av två samtal om kollegialt lärande i förskolan. Specialpedagogik i praktiken heter den forskningscirkel som14 rektorer i förskolan södra Sverige deltagit i under ett år.  Cirkelledarna Ann-Christine Wennergren och Henrietta Carolsson Godolakis samtalar med Erika Bergman om hur man...