Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 20, 2019

Vad är en språkstörning och hur den tar sig uttryck? Vilket stöd kan ett barn eller en elev som har en språkstörning behöva?

Medverkande: Annelie Westlund, rådgivare och Marika Habbe, logoped på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Berman, pressekreterare på myndigheten.