Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 13, 2019

Hur kan skolan ge ett bra stöd till och motivera en elev med språkstörning på gymnasiet? 

I det här avsnittet berättar eleven Con Onelius Gradén och läraren Örjan Persson om hur de arbetat tillsammans för att få undervisningen på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion att fungera när en språkstörning sätter gränser för inlärning. 

Samtalsledare är Erika Bergman. 

I vårt studiepaket om språkstörning finns även en film där Con och Örjan intervjuas på plats i Söderhamn.