Preview Mode Links will not work in preview mode

May 8, 2019

Det andra avsnittet av sex i en serie om hur man kan arbeta med, möta och anpassa undervisningen för elever med npf. 

Medverkande: Helene Fägerblad (bilden) och Pia Rehn Bergander, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med elever med npf.

Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.