Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 22, 2020

I dag finns det många digitala hjälpmedel och möjligheter att lyssna på text eller att kunna diktera och så vidare. Varför är det ändå viktigt att fortsätta jobba med läs- och skrivträning för elever med dyslexi?  Och hur gör man det?

Medverkar gör Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman.