Preview Mode Links will not work in preview mode

May 4, 2020

Just nu bedrivs ju undervisning från gymnasieskolan och uppåt på distans, med hjälp av digital teknik. Vad är viktigt för att tänka på för att det ska fungera också för elever som av olika anledningar kan behöva anpassningar och stöd?

Våren 2020 poddar vi utifrån nuvarande pandemiläge och ger råd kring vad och hur du som arbetar i skolan undervisar och bedömer elevernas kunskaper och utveckling på distans. 

Medverkande är Johnny Andersson, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare, båda på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Avsnittet är 17 minuter och 31 sekunder långt.