Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2020

Hur går det för elever i behov av stöd som går i gymnasieskolan och får sin undervisning på distans just nu? Vad får myndigheten för signaler om hur det går för de elever som vår myndighet har ett särskilt fokus på då, elever som av olika anledningar har behov av anpassningar och stöd?

Medverkande är Helene Fägerblad, rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.