Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2019

Så skapar ni en god relation mellan hem och skola – ett lösningsorienterat samtal för elevens bästa.

Vad är en god relation mellan hem och skola och varför är den viktig?

Medverkande: Jill Nyqvist, entreprenör och förattare som skrivit flera böcker om att ha ett barn med ADHD. Ulrika Gill, lärare ocg föreläsare. Tillsammans driver de podden Funka med ADHD. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressssekreterare på SPSM.