Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2020

Hur går de för de som studerar inom vuxenutbildningen just nu? I pandemitider förordas undervisning på distans och utmaningarna är stora för många av de vuxenstuderande, inte minst de med i behov av anpassningar och stöd.

Medverkande är Eva-Lisa Andersson, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.