Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2020

Att få undervisning på distans att fungera för elever med grav synnedsätttning eller elever som är blinda är en stor utmaning. I det här avsnittet får du råd om vad du behöver tänka på för att eleverna ska kunna tillgodose sig undervisningen på ett bra sätt.

Medverkar gör Anders Sennerö, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare. Båda arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.