Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2019

Barn och elever tillbringar generellt sätt mycket tid på fritids. Det här  avnsittet ägnar vi därför helt till den viktiga fritidsverksamheten i skolan utifrån följande frågeställningar:

  • Varför behöver anpassningar och stöd inte bara finns i klassrummet under skoltid utan även på raster och i fritidsverksamheten?
  • Hur kan vi göra miljön på fritidshem tillgänglig för elever inom NPF?
  • Vad behöver jag som fritidslärare och personal på fritids tänka på när jag möter en elev inom NPF?

Meverkande är Eva-Karin Alm och Linda Petersson, båda rådgivare på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.