Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 15, 2021

Norrtälje kommun har gjort en stor utvecklingsresa för att öka kompetensen i sina skolor för hur man kan skapa en bra undervisning och skolvardag för elever med NPF. Medverkar gör Ann Lindgren, pedagog med NPF-inriktning Centrala barn- och elevhälsan i Norrtälje kommun och Anna Siverman, specialpedagog och handledare i kommunen. Och med är också Helene Fägerblad som jobbar som rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.