Preview Mode Links will not work in preview mode

May 19, 2022

Det här avsnittet är det fjärde i miniserien Hela skoldagen räknas. Det här samtalet handlar om den viktiga rasten och hur den kan bli både ett viktigt avbrott under en skoldag för ett barn, men också meningsfull för alla, oavsett funktionsförmåga. Medverkar gör Adriana Graucob som är speciallärare och Hanna Lundin, skolbibliotekarie på Långsjöskolan i Rimbo i Norrtälje kommun.  De arbetar just nu i utvecklingsprojektet Den meningsfulla rasten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.