Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 27, 2019

Hur påverkar AKK delaktighet i undervisningen? Vilka kunskaper kring AKK behöver jag som pedagog eller resursperson för att kunna möta den här målgruppen? 

Deltagare: Johnny Andersson och Isabel Olsson, både rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på...


Aug 21, 2019

Varför är AKK bra för elever med en funktionsnedsättning som är nyanlända eller är flerspråkiga?

Vad behöver man som lärare till nyanlända eller flerspråkiga elever tänka på om man vill använda sig av AKK? Vilka verktyg kan vara till hjälp?

Medverkande: Denho Özmen, rådgivare och Marika Habbe,...