Preview Mode Links will not work in preview mode

May 20, 2020

Vilka är de största utmaningarna just nu i distansundervisningstider för elever med språkliga utmaningar? Vilka signaler får vi som skolmyndighet och vad säger eleverna?

Medverkande är Annelie Westlund, rådgivare och Erika Bergman, båda Specialpedagogiska skolmyndigheten.