Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 26, 2019

Att kunna kommunicera är en rättighet! I det här avsnittet får du som lyssnar en introduktion till AKK, Alternativ kompletterande kommunikation. 

Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman.

 


Jun 5, 2019

Vad är en bra lärmiljö i en skola för elever med autism och asperger? Vad behöver jag som lärare tänka på när jag ska undervisa en elev inom autismspektrumtillstånd?

I det här avsnittet medverkar Jill Faulkner, före detta elev med autism och numera entreprenör och Linda Petersson, rådgivare på SPSM med...