Preview Mode Links will not work in preview mode

May 29, 2019

Barn och elever tillbringar generellt sätt mycket tid på fritids. Det här  avnsittet ägnar vi därför helt till den viktiga fritidsverksamheten i skolan utifrån följande frågeställningar:

  • Varför behöver anpassningar och stöd inte bara finns i klassrummet under skoltid utan även på raster och...


May 22, 2019

Tierps kommun i Uppland har tack vare ett strukturerat arbetssätt med trygga övergångar mellan grundskolan och gymnasiet dels fått ett fungerande sätt för att åtgärda frånvaro, men också kunnat börja arbeta mer förebyggande för att främja närvaro. Projektet Trygg övergång får ekonomisikt stöd och...


May 15, 2019

Så skapar ni en god relation mellan hem och skola – ett lösningsorienterat samtal för elevens bästa.

Vad är en god relation mellan hem och skola och varför är den viktig?

Medverkande: Jill Nyqvist, entreprenör och förattare som skrivit flera böcker om att ha ett barn med ADHD. Ulrika Gill, lärare...


May 8, 2019

Det andra avsnittet av sex i en serie om hur man kan arbeta med, möta och anpassa undervisningen för elever med npf. 

Medverkande: Helene Fägerblad (bilden) och Pia Rehn Bergander, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med elever med npf.

Program- och samtalsledare är Erika Bergman,...


May 1, 2019

Hur påverkar NPF lärandet och hur kan skolan arbeta för att anpassa så att det skapas bästa möjliga förutsättningar för lärandet?

Medverkande: Linda Petersson, rådgivare på SPSM och Liselotte Maurex, psykolog på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.