Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 12, 2020

Vad tycker gymnasieelever med en funktionsnedsättning varit bra och mindre bra efter en vår där de varit hänvisade till en skärm, tangentbord och ett headset? Vad kan skolan lära sig av vårens distansundervisning och ta med sig till höstens ordinarie undervisning? I fyra avsnitt samtalar vi med elever om våren som gick och hur de ser på framtiden.

Medverkande är Gabriella Malki, gymnasieelev med en språkstörning och Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.