Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 9, 2019

Vi presenterar möjligheterna till att söka bidrag hos oss för att utveckla tillgängliga lärmiljöer i förskolan, skolan och kommunal vuxenutbildning. 

Medverkande: Linda Eldestrand och Charlotte Ehinger, båda utredare på Statsbidragsenheten. Samtalsledare är Åsa Rosander Greholt, kommunikatör på...


Aug 27, 2019

Hur påverkar AKK delaktighet i undervisningen? Vilka kunskaper kring AKK behöver jag som pedagog eller resursperson för att kunna möta den här målgruppen? 

Deltagare: Johnny Andersson och Isabel Olsson, både rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på...


Aug 21, 2019

Varför är AKK bra för elever med en funktionsnedsättning som är nyanlända eller är flerspråkiga?

Vad behöver man som lärare till nyanlända eller flerspråkiga elever tänka på om man vill använda sig av AKK? Vilka verktyg kan vara till hjälp?

Medverkande: Denho Özmen, rådgivare och Marika Habbe,...


Jul 5, 2019

Hur kan du med hjälp av AKK ge stöd till elever med språkstörning?  I det här avsnittet får du som lyssnar tips om hur du kan använda alternativ kompletterande kommunikation, AKK,  till elever med språkstörning.  

Medverkar gör våra medarbetare Isabel Olsson, rådgivare och Anna Strömberg, logoped....


Jun 26, 2019

Att kunna kommunicera är en rättighet! I det här avsnittet får du som lyssnar en introduktion till AKK, Alternativ kompletterande kommunikation. 

Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman.