Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 17, 2024

Hur kan adhd påverka lärandet för individen? Vilka strategier i undervisningen kan stötta den som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning för att skapa en miljö som gör det möjligt att lära sig så bra som möjligt? Om detta samtalar Lisa Thorell, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet och Helene Fägerblad,  rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.