Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2024

Hur kan autism påverka lärandet för individen? Vilka strategier i undervisningen kan stötta den som arbetar i förskola, skola och vuxenutbildning för att skapa en miljö som gör det möjligt att lära sig så bra som möjligt? Om detta samtalar Svenny Kopp, läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatrin och forskare vid Gillbergcentrum i Göteborg och Danijel Lukic, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Avsnittet spelades in i december 2023 och är cirka 35 minuter långt.