Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2020

Det här avsnittet är ett komplement till avsnitt 43 och kommande avsnitt 45 som båda handlar om taktil kommunikation i mötet med barn och elever med dövblindhet. De spelades in precis innan Coronapandemin bröt ut och eftersom pandemin dessvärre fortfarande pågår ville vi komplettera med några kommentarer kring ämnet i rådande läge. 

Medverkar gör Jessica Jägryd, rådgivare och Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten leder samtalet som vanligt.