Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2023

Premiär för lyssnarfrågor i Podden Lika värde! Peter Karlsudd, professor i pedagogik vid Linneuniversitetet, svarar på lyssnarnas frågor om fritidspedagogik. Erika Bergman är samtalsledare och förmedlar lyssnarfrågorna.